>> ONS BEDRIJF

>> PRODUCT

>> CHRISTIAENS AGRO SYSTEMS

 
Manure Solutions BV

Heldenseweg 15a
6086 PD Neer, Nederland
Tel: +31(0 )475 59 44 35
Fax: +31(0 )475 59 44 36
E-mail: info@manuresolutions.nl

KvK Noord Limburg 12064971
Manure Solutions BV is een bedrijf dat in januari 2007 is opgericht door Vader Jos Christiaens en dochter Angelique Christiaens. Jos Christiaens heeft van vroeger uit, als mede oprichter van de Christiaens Group, al veel ervaring opgedaan op het gebied van compostering en machines hiervoor. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het werktuigbouwkundig gedeelte en de ontwikkeling van de continu composteermachine. Angelique zal zich voornamelijk bezig houden met het besturingstechnische en algemene/financiële gedeelte.
Het bedrijf is ontstaan door het steeds groter wordende mestprobleem. Het streven is om binnen dit bedrijf een machine te ontwikkelen om de kosten voor de mestafzet terug te brengen. De gepatenteerde machine zoals die nu in ontwikkeling is, zal allereerst de dierlijke mest scheiden in een dikke en dunne fractie. Doel hierbij is, van de dikke fractie een makkelijker afzetbaar, exportwaardig product te maken. En ervoor te zorgen dat zich in de dunne fractie zo min mogelijk stikstoffen en fosfaten bevinden. Zodat deze dichterbij in grotere aantallen afgezet kunnen worden.

De gepatenteerde machine is op dit moment nog in ontwikkeling. Met een prototype worden op dit moment diverse testen/analyses gedaan.
Copyright© 2007 All rights reserved. Manure Solutions BV